Green blue deal

דורשים פעולה מול משבר האקלים

תוכנית ה-Green Blue Deal למזרח התיכון היא יוזמה בולטת לקידום ביטחון אקלים ושלום אזורי

הצטרף לפעילות בנושא

הירשם ועזור לנו לעשות שינוי כל עוד ניתן

המזרח התיכון הוא פצצה מתקתקת

ההשלכות של שינוי האקלים במזרח התיכון הן גלובליות והרות אסון. משבר האקלים מאיץ קיצוניות ואי-יציבות באזור הדל ביותר במים בעולם. ללא מעורבות כלל-עולמית ופעילות בעלת משמעות, מיליוני בני אדם יאבדו את אמצעי הקיום שלהם ועלולים להפוך לפליטי אקלים.

עדיין יש תקווה, אבל מנהיגי האזור חייבים לפעול עכשיו

נחוצה קואליציה בינלאומית של ממשלות, 'קואליציה של רצון טוב', כדי לסייע ברתימתן של ממשלות ירדן, הרשות הפלסטינית וישראל לצורך גיבוש פתרונות חכמים משותפים בתחום האקלים.

תכנית ה-Green blue deal למזרח התיכון דורשת פעולות ב4 תחומים עיקריים

שיתוף פעולה ישראלי-ירדני-פלסטיני לשיפור מוכנות אקלים בתחומי ביטחון מים ואנרגיה מתחדשת, על ידי יצירת חילופי מים ואנרגיה מתחדשת

קידום ממשקי ניהול והקצאת מקורות מים טבעיים בין ישראל לרשות הפלסטינית

שיקום אגן נהר הירדן באמצעות השקעות במיזמים חכמים בתחום האקלים ויצירת משרות ירוקות באזור

קידום מודעות ציבורית
ותוכניות חינוך והסברה, בייחוד כאלה המיועדות לצעירים, בדבר מדיניות חוסן בתחומי משק
המים והאקלים כדרך לפתרון סכסוכים ולבניית שלום

Green Blue Deal

הדוח המלא

בעבודה משותפת נוכל לבנות מסגרת לשלום ולבטחון אקלימי לכולם

שינוי דפוסים ודרכי חשיבה שהובילו לסכסוכים באזור

טיפוח תלות הדדית בריאה בין מדינות סביב משאבי טבע משותפים

פיתוח תמיכה כלכלית הדדית המבוססת על סביבה בריאה ואיתנה יותר

קידום 'פתרון שתי המדינות' לסכסוך הישראלי-פלסטיני

Hear what world leaders are saying about our Green Blue Deal

Hear our presentation to the United Nations Security Council

אנחנו קוראים למנהיגים מהמדינות הבאות להצטרף לקואליציה ולתמוך ביישום מסגרת הגרין בלו דיל למזרח התיכון

– אנחנו קוראים לישראלים, לפלסטינים ולירדנים לדרוש מראשי המדינות שלהם לאמץ את תוכנית Green Blue Deal ולפעול ליישום המלצות המדיניוּת שבה
– אנחנו קוראים לממשלות ה-G7 לבחור בתוכנית Green Blue Deal כחלק ממיזם G7 Build Back Better World

אנחנו קוראים לארגונים מקומיים בתחום הסביבה, השלום והאמונה הדתית לאמץ את תוכנית Green Blue Deal למזרח התיכון       

We are grateful for the support of the following organizations that have endorsed our call for a Green Blue Deal (GBD)* for the Middle East

Beyond support for the GBD the opinions of the organizations endorsing the GBD do not necessarily reflect the opinions or positions of EcoPeace Middle East and our supporters

If you represent an organization that would like to endorse the Green Blue Deal, or for more information, please contact: endorseGBD@ecopeaceme.org