הפורום האזורי

EcoPeace MIDDLE EAST NORTH AFRICA

הפורום האזורי של אקופיס המזרח התיכון וצפון אפריקה. הוקם כדי לספק אזור בטוח לבניית רשת קשרים של מומחים באזור, לשיתוף רעיונות, להעלאת שאלות ולחילופי ידע בנושא אתגרי אקלים והזדמנויות באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה (MEMA).

*כניסה לממשק הפורום