התמודדות עם משבר האקלים
במזרח התיכון

התחזיות להשפעות משבר האקלים על המזרח התיכון קיצוניות במיוחד. הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים של האו"ם (IPCC) הגדיר את חלקו המזרחי של הים התיכון כאזור פגיע במיוחד לשינויי האקלים. בעוד המאמצים העולמיים מתמקדים בנסיון להימנע מעלייה של 1.5 מעלות צלזיוס, במזרח התיכון כבר חזינו בעלייה של 1.5 מעלות, כשבפתח צפי לעלייה נוספת של 4-7 מעלות, קיץ ממושך יותר וירידה עד 40 אחוזים בהיקף הגשמים. כל אלו טומנים בחובם השלכות הרות אסון על האזור, שכבר עכשיו הוא הדל ביותר במים בעולם.

משבר האקלים מתואר לעיתים קרובות כמכפיל איום שעלול להשפיע לרעה על יציבות ועל אינטרסים של ביטחון לאומי. עם זאת, כפי שמדגים הסכם המים-אנרגיה בין ישראל לירדן, שאקופיס הובילה ותיווכה בנובמבר 2021, באותה מידה ניתן לראות בשינוי האקלים מכפיל הזדמנויות. כאשר אירועי קיצון אקלימיים כמו שיטפונות ובצורת נעשים שכיחים יותר וחמורים יותר משנה לשנה, כל הצדדים מכירים בכך ששינוי האקלים הוא איום קיומי מיידי על אינטרסים בתחום המים והביטחון הלאומי. מצב זה יכול לגרום גם ליריבים לשתף פעולה ולשקול מחדש את המדיניות הקיימת, במטרה לשפר את המוכנות לקראת האתגרים הצפויים.

 על בסיס עשרות שנים של מחקר ועבודה ישירה עם קובעי מדיניות משני הצדדים, אקופיס מציעה את תוכנית ה-Green Blue Deal למזרח התיכון: מסגרת מדיניות עבור מקבלי החלטות ישראלים, ירדנים ופלסטינים, בתמיכתם של בעלי עניין בינלאומיים, כדי לעמוד באתגרים הנובעים משינוי האקלים. התכנית מדגישה את החשיבות המיוחדת של סוגיות המים והמחסור במים במסגרת העיסוק במשבר האקלים ובה בעת מטפלת בגורמים המניעים סכסוכים, בקידום 'פתרון שתי המדינות' ובקידום אמון ושיתוף פעולה באזור רווי סכסוכים זה.